Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Ośrodka:

Agnieszka Redmann

Sekcja Pracy Socjalnej -

Kamila Kowalik – Specjalista pracy socjalnej

Agata Krymowska – Pracownik socjalny

Monika Dobrzaniecka – Specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Wojtowicz – Pracownik socjalny

Maja Taczykowska – Specjalista pracy socjalnej

Magdalena Krzemińska – Pracownik socjalny

Eliza Ramza – Specjalista pracy socjalnej

 

Asystenci rodziny

Karolina Miszta

Irena Rzepka

Małgorzata Gruszka - Chawer

 

Sekcja Usług Opiekuńczych

Elżbieta Mroczek – Kierownik sekcji

Marianna Młodziejewska – Opiekunka

Joanna Stępień – Opiekunka

Dorota Rymkiewicz – Opiekunka

Justyna Pluta – Opiekunka

Urszula Balcer – Opiekunka

Zofia Zielińska – Opiekunka

Ewelina Bulkiewicz – Opiekunka

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

oraz Funduszu Alimentacyjnego 

Agnieszka Pabian - Kierownik sekcji

Alicja Chojnicka Administrator ds. świadczeń rodzinnych

Barbara Rosa Administrator ds. świadczeń rodzinnych

Dominika Bodnar – Referent ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego

Iwona Małocha – Administrator ds. świadczenia wychowawczego

Katarzyna Strugała Administrator ds. świadczenia wychowawczego

Koordynator ds. komputeryzacji

Inspektor ochrony danych

Tomasz Romański

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

i Dodatków Energetycznych 

Marzena Szewczyk –Administrator ds. dodatków mieszkaniowych

Elżbieta Andriukaniec – Administrator ds. dodatków energetycznych
 

Sekcja Finansowo – Księgowa

Arkadiusz Marchewka – Główny księgowy

Renata Puchalska – Księgowa

Samodzielney referent ds. 

kadr i administracji

Magdalena Serafin

Sekretariat -

Dorota Andruszko – Sekretarka

Domnika Trojanek – Pomoc administracyjno – biurowa