Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • w kwocie 95,00 zł miesięcznie;
  • na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.