Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
  • jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
  • jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

  • w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;
  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży. 

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

  • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.