Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

W gminie Drawsko Pomorskie rozpatrywaniem wniosków o świadczenia rodzinne zajmuje się Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego mieszczącej się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 .

Klienci obsługiwani są w pokoju nr 16 i 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 36 344 21.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej:

www.opiekadrawsko.nbip.pl/opiekadrawsko/?id=151&p_id=122

Świadczeniami rodzinnymi realizowanymi przez MGOPS zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) są:

1)      zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2)      świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego

Rodziny, które przekroczyły próg dochodowy nie straciły szansy na prawo do zasiłku rodzinnego z dodatkami.  Dotyczy to zarówno rodzin, które jeszcze nie złożyły wniosków o ww. świadczenia na okres zasiłkowy 2016/2017, jak i rodzin, które ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, otrzymały decyzję odmawiającą im przyznania świadczeń. Wystarczy, że po 1 stycznia 2016 r. wystąpią z nowym wnioskiem o świadczenia rodzinne.
 
Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny. Za każde przekroczenie progu o 1,00 zł., łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

UWAGA!!! Prawo do świadczeń zostanie przyznane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" nie będzie niższa niż 20,00 zł.