Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI WYTWARZANIA I DOSTAWY OSOBOM UPRAWNIONYM Z TERENU GMINY DRAWSKO POMORSKIE GORĄCEGO DWUDANIOWEGO POSIŁKU I DOSTARCZENIA GO DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA W ROKU 2019.pdf

Klauzula informacyjna

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim (dalej: MGOPS).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGOPS reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, dane kontaktowe: numer telefonu 94 363 44 21, 94 363 44 22, adres email: opieka_drawsko@ post.pl.;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MGOPS możliwy jest pod numerem tel. 943634421 lub adresem email iodo@mgopsdrawsko.pl.;
  3. MGOPS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy lub wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w celu realizacji zakupów, zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: kontrolnym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne,
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. W związku z przetwarzaniem przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;
  7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procedurze.

 

Druki wniosków nowe okresy zasiłkowe i świadczeniowe 2019/2020 można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

lub klikając na poniższy link:

http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Kierownik Ośrodka:

Agnieszka Redmann

Sekcja Pracy Socjalnej -

Kamila Kowalik – Specjalista pracy socjalnej

Agata Krymowska – Pracownik socjalny

Monika Dobrzaniecka – Specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Wojtowicz – Pracownik socjalny

Maja Taczykowska – Specjalista pracy socjalnej

Magdalena Krzemińska – Pracownik socjalny

Eliza Ramza – Specjalista pracy socjalnej

 

Asystenci rodziny

Karolina Miszta

Irena Rzepka

Małgorzata Gruszka - Chawer

 

Sekcja Usług Opiekuńczych

Elżbieta Mroczek – Kierownik sekcji

Marianna Młodziejewska – Opiekunka

Joanna Stępień – Opiekunka

Dorota Rymkiewicz – Opiekunka

Justyna Pluta – Opiekunka

Urszula Balcer – Opiekunka

Zofia Zielińska – Opiekunka

Ewelina Bulkiewicz – Opiekunka

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

oraz Funduszu Alimentacyjnego 

Agnieszka Pabian - Kierownik sekcji

Alicja Chojnicka Administrator ds. świadczeń rodzinnych

Barbara Rosa Administrator ds. świadczeń rodzinnych

Dominika Bodnar – Referent ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego

Iwona Małocha – Administrator ds. świadczenia wychowawczego

Katarzyna Strugała Administrator ds. świadczenia wychowawczego

Koordynator ds. komputeryzacji

Inspektor ochrony danych

Tomasz Romański

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

i Dodatków Energetycznych 

Marzena Szewczyk –Administrator ds. dodatków mieszkaniowych

Elżbieta Andriukaniec – Administrator ds. dodatków energetycznych
 

Sekcja Finansowo – Księgowa

Arkadiusz Marchewka – Główny księgowy

Renata Puchalska – Księgowa

Samodzielney referent ds. 

kadr i administracji

Magdalena Serafin

Sekretariat -

Dorota Andruszko – Sekretarka

Domnika Trojanek – Pomoc administracyjno – biurowa

Miejsko - Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

W Drawsku Pomorskim

78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Starogrodzka 9
Tel./Fax: (+48) 94 36 344 21, (+48) 94 36 344 22

 
Dane do faktur:

NABYWCA:

Gmina Drawsko Pomorskie, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

NIP 674-00-06-008

ODBIORCA:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie


e-mail: opieka_drawsko@post.pl; strona www: mgopsdrawsko.pl
 
Ośrodek pracuje w godzinach:
 
Poniedziałek - piątek - 7.00 - 15.00
 
Pracownicy socjalni przyjmują w godzinach:

Poniedziałek - piątek - 7.00 - 11.00

Świadczenia realizowane są w Banku PKO BP w Drawsku Pomorskim

 

 
1 do 10 z 69